Moedertaalprincipe

Waarom die correctie door een moedertaalvertaler?

Een vertaler moet zowel zijn of haar moedertaal als de taal waaruit hij of zij vertaalt - en dus schrijft - heel goed beheersen. Maar het is onmogelijk een andere taal net zo goed te beheersen als je eigen moedertaal. Dit verschijnsel heet het moedertaalprincipe.

Moedertaalprincipe

Volgens het moedertaalprincipe heeft iemand in zijn of haar moedertaal niet alleen een grotere woordenschat en een beter gevoel voor zinsbouw, maar ook meer gevoel voor nuances en stijlverschillen. Hierdoor schrijft een moedertaalspreker, ook wel native speaker genoemd, betere teksten in een taal dan iemand die deze taal pas later heeft verworven.

Moedertaalvertalers

Vertalers vormen geen uitzondering op dit principe. Zij kunnen dus het best naar hun moedertaal vertalen. Een vertaling van een goede niet-moedertaalvertaler* kan wel door een moedertaalvertaler met goede revisievaardigheden worden gecorrigeerd om een uitstekende tekst te verkrijgen.

*Een moedertaalvertaler is een vertaler die naar de eigen moedertaal vertaalt.

Moeten al mijn teksten door een moedertaalvertaler worden vertaald of gecorrigeerd?

Het hoeft niet als...

u alleen maar wilt weten wat er in een tekst staat, bijvoorbeeld bij een brief van een klant of een rapport van een zakenpartner voor eigen gebruik.

Het is wel aan te raden als...

uw tekst gelezen wordt door mensen op wie u een positieve indruk wilt maken, zoals klanten, zakenpartners, potentiële werknemers of investeerders. Bijvoorbeeld productbrochures, uw bedrijfswebsite, direct mail, handleidingen, boeken, enzovoorts.

Met deze teksten wilt u een goede indruk maken, u onderscheiden van de concurrent en de lezer aanzetten tot actie (uw producten kopen, bij uw bedrijf solliciteren, uw product aanbevelen bij andere klanten enzovoorts). De tekst moet de juiste toon treffen en vertrouwen wekken en moet dus niet alleen inhoudelijk, maar ook taalkundig en qua stijl tot in de puntjes kloppen.

Twijfelt u wat het beste is voor uw tekst? Vraag dan vrijblijvend om meer informatie.