Nederlands Genootschap van Tolken en Vertalers (NGTV)

Ik ben lid van het Nederlands Genootschap van Tolken en Vertalers.

Nederlands Genootschap van Tolken en Vertalers (NGTV)

Dit vooraanstaande vakgenootschap laat alleen vertalers en tolken toe die voldoen aan strenge eisen met betrekking tot opleiding en specifieke werkervaring.

Ik ben ook lid van de regionale kring van het NGTV voor Midden- en Oost-Brabant.

Wat betekent dit voor u?

  • Net als alle leden van het NGTV onderschrijf ik de erecode van het genootschap.
  • Uw leverancier houdt haar kennis en vaardigheden op peil met hoogwaardige permanente educatie, zodat u op haar kunt rekenen voor vertalingen van hoge kwaliteit.
  • De algemene voorwaarden van uw vertaler bevatten een geheimhoudingsclausule. Hierdoor bent u ervan verzekerd dat uw teksten altijd vertrouwelijk worden behandeld.